Hỗ Trợ Tiền Thuê Nhà

Here to Stay

Here to Stay
by Zeph Fishlyn for SFADC 2021

Bạn đang khó khăn trong việc trả tiền thuê nhà hoặc các dịch vụ căn bản thiết yếu? Chúng tôi đã có cách giải quyết.

Cập nhật vào tháng 5, 2024

Người Thuê Nhà Ở San Francisco Có Quyền! Nếu bạn không thể trả tiền thuê nhà vì mất thu nhập hoặc chi phí tăng cao do đại dịch, đừng lo vì sẽ luôn có những luật khẩn cấp được áp dụng để bảo vệ bạn khỏi việc bị đuổi ra khỏi nhà. Để được trợ giúp trả lại tiền thuê nhà, hãy truy cập sferap.com. Tìm hiểu thêm về các yêu cầu về tính đủ điều kiện bằng cách truy cập sf.gov/renthelpsf.gov/information/rent-relief-resources. Xem thêm các quyền lợi của bạn tại đây, hoặc gọi các nhóm bảo vệ quyền lợi của người thuê nhà tại đây để biết thêm thông tin

Các quỹ Hỗ trợ Khẩn cấp cho Người Thuê Nhà hiện có sẵn quỹ để giúp đỡ người dân chi trả tiền nợ thuê nhà do COVID và các khoản thanh toán tiền thuê nhà trong tương lai. Thông tin dưới đây áp dụng cho người thuê nhà ở San Francisco.

Trục xuất là một thủ tục pháp lý. Nếu quý vị đã nhận được giấy Triệu tập & Khiếu nại (xem hình ở đây) hoặc đã nhận được thông báo có cáo buộc gây phiền toái hoặc không thanh toán, hãy gọi cho EVICTION DEFENSE COLLABORATIVE (HỢP TÁC BẢO VỆ CHỐNG TRỤC XUẤT)(EDC) đường dây hỗ trợ pháp lý càng sớm càng tốt: (415) 659-9184 hoặc email: legal@evictiondefense.org. Hãy trực tiếp đến VĂN PHÒNG MỚI của chúng tôi tại 976 Mission St. Giờ làm việc: thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư, thứ Sáu 10-11:30 sáng và 1-2:30chiều.

Các câu hỏi thường gặp

Bạn có thể đủ điều kiện nộp đơn  nếu bạn là cư dân San Francisco có tiền thuê nhà hoặc tiện ích chưa thanh toán, và vừa đã trải qua khó khăn tài chính liên quan đến đại dịch COVID-19, và có thu nhập hộ gia đình bằng hoặc dưới 80% Thu nhập Trung bình Khu vực (AMI) .

Ngoài các yêu cầu cơ bản ở trên để đủ điều kiện, cả chương trình tiểu bang và địa phương ưu tiên một số nhóm người để được giúp đỡ:

  • Chương trình Tiểu bang: ưu tiên đầu tiên là các hộ gia đình có thu nhập bằng hoặc dưới 50% Thu nhập Trung bình Khu vực (AMI) hoặc có tiền thuê nhà chưa trả từ chín tháng trở lên. Ưu tiên tiếp theo là những người nộp đơn trong các cộng đồng bị COVID-19 tác động kinh tế nặng nề. Tất cả các ứng viên khác sẽ được xử lý dựa trên số tiền còn lại hiện có.
  • Chương trình hỗ trợ Địa phương: Người nộp đơn được ưu tiên dựa trên nguy cơ phải di dời hoặc lâm vào tình trạng vô gia cư, với các điều kiện khác bao gồm tình trạng lịch sử vô gia cư trong quá khứ, thu nhập cực kỳ thấp, thành phần những người trong gia đình và các yếu tố khác. Chỉ những người ở ngưỡng dễ bị tổn thương của chương trình mới được chọn để nhận hỗ trợ tài chính.
  •  
  • Số tiền hỗ trợ theo Chương trình Tiểu bang phụ thuộc vào cách chủ nhà của bạn phản ứng  thế nào. Sau khi bạn gửi đơn, Tiểu bang sẽ liên hệ với chủ nhà của bạn và yêu cầu họ đồng ý miễn 20% tiền thuê nhà chưa thanh toán từ tháng 4 năm 2020 đến tháng 3 năm 2021 cho người thuê nhà. Nếu họ đồng ý, chương trình Tiểu bang sẽ trả cho chủ nhà của bạn 80% tiền thuê nhà chưa thanh toán và bạn sẽ không nợ bất cứ thứ gì nữa. Nếu chủ nhà không đồng ý, chương trình Tiểu bang sẽ trả cho bạn 25% tiền thuê nhà mà bạn chưa thanh toán.
  • Nếu bạn đủ điều kiện, Chương trình của Thành phố sẽ trả lại tối đa 3 tháng tiền nhà bạn nợ và 3 tháng tiền thuê nhà trong tương lai. Ví dụ: nếu đơn đăng ký của bạn được chấp thuận vào tháng 6 năm 2021, thì Chương trình Thành phố sẽ cung cấp hỗ trợ tiền thuê cho tháng 4 – 6 (tiền nợ) và tháng 7 – 9 (tiền thuê nhà cho 3 tháng tíếp theo).

Hãy nhớ rằng ngay cả khi bạn không nhận được đủ sự trợ giúp để trả hết tiền thuê nhà, thì các biện pháp bảo vệ khẩn cấp khỏi việc trục xuất vẫn có thể bảo vệ bạn.

Bạn có thể. Bạn vẫn đăng ký cho cả hai chương trình. Chương trình của Tiểu bang hỗ trợ trả tiền thuê nhà từ tháng 4 năm 2020 đến tháng 3 năm 2021. Chương trình của Thành phố chi trả từ tháng 4 năm 2021 trở đi. Vì các chương trình tập trung vào các khoảng thời gian khác nhau và có các mức độ ưu tiên khác nhau, nên đăng ký cả hai chương trình ở những thời điểm khác nhau là một nước đi thông minh. Nếu bạn đăng ký cho cả hai chương trình, bạn không thể nhận được hỗ trợ trong những tháng mà bạn đã nhận được hỗ trợ.

Không. Bạn sẽ không bị hỏi về tình trạng nhập cư. Sự trợ giúp từ chương trình này cũng không được xếp vào vi phạm “public charge-gánh nặng xã hội” dẫn đến việc ảnh hưởng xấu đến những người nộp đơn xin thẻ xanh. Tìm hiểu thêm về điều kiện cần có cho các chương trình cộng đồng khác nhau dựa trên tình trạng nhập cư tại đây

Không nhất thiết phải có giấy tờ chứng minh thu nhập, chi phí. Nhân viên hỗ trợ người thuê nhà sẽ giúp bạn tìm hồ sơ khác bổ trợ thích hợp để thay thế.

Chương trình của tiểu bang yêu cầu người mướn lại nhà nộp đơn cùng với người thuê nhà chính trên cùng một đơn đăng ký. Chương trình của thành phố làm việc với những người thuê lại ngay cả khi không có sự tham gia của người thuê chính.

Bạn nên nộp đơn riêng cho chương trình Thành phố, nhưng bắt buộc phải đăng ký cùng với chương trình của tiểu bang với tư cách là một hộ gia đình.

Bạn có thể nộp đơn và đủ điều kiện để được hỗ trợ cho tiền thuê nhà bất kể  nơi bạn thuê được xây dựng có giấy phép hay không. Thông tin bạn cung cấp sẽ không được sử dụng cho các mục đích khác.

Bạn chỉ đủ điều kiện để được hỗ trợ từ chương trình Tiểu bang nếu bạn nợ tiền thuê nhà trong khoảng thời gian từ tháng 4 năm 2020 đến tháng 3 năm 2021. Chương trình từ Thành phố sẽ giúp trả tiền thuê nhà trong tương lai (3 tháng) cho những người nộp đơn đủ điều kiện, ngay cả khi bạn không nợ tiền thuê nhà trước đó nhưng đang gặp khó khăn.

Hiện tại, bạn chỉ đủ điều kiện để được giúp đỡ nếu bạn vẫn sống tại địa chỉ mà bạn đang thiếu tiền thuê nhà. Điều này có thể thay đổi trong tương lai.

Chương trình Tiểu bang: Chủ nhà hoặc người thuê nhà có thể bắt đầu quá trình này. Nhưng cuối cùng người thuê sẽ cần phải hoàn thành đơn đăng ký của riêng họ. Người thuê không phải cung cấp thông tin / tài liệu cá nhân của họ cho chủ nhà vì họ có thể cung cấp trực tiếp cho chương trình.

Chương trình Thành phố: Chỉ những người thuê nhà mới được phép nộp đơn. Chủ nhà sẽ được yêu cầu cung cấp W9 hoặc thông tin như số tiền thuê nhà chưa thanh toán. Nếu chủ nhà hoặc người thuê chính của bạn không hợp tác với chương trình, bạn vẫn đủ điều kiện để được hỗ trợ.

Chúng tôi biết những chương trình này là không đủ, và thường hoạt động để hỗ trợ cho một hệ thống đã bị hỏng. Người thuê nhà, cũng như người lao động có tổ chức và các tổ chức khác trên toàn Tiểu bang đang đấu tranh để mở rộng các biện pháp bảo vệ trục xuất và mở rộng them các chương trình hỗ trợ tiền thuê nhà. Ngoài ra, các quỹ cứu trợ liên bang mới sẽ đến trong những tháng tiếp theo trong tương lai gần. Để cập nhật, hãy theo dõi chúng tôi trên trang Facebook.