Người Thuê Nhà Ở San Francisco Có Quyền!

Quý vị có quyền có một ngôi nhà an toàn, có thể ở được và việc sửa chữa phải được thực hiện kịp thời.

Quý vị không cần phải chuyển đi ngay cả khi chủ nhà ép quý vị rời đi hoặc bán tòa nhà của mình. Trục xuất là một thủ tục pháp lý. Tìm hiểu thêm về quyền của người thuê nhà tại sfadc.org/rights

Hãy nói chuyện với cố vấn người thuê nhà trước khi quý vị ký bất cứ điều gì! Dưới đây là các văn phòng chuyên về quyền của người thuê nhà miễn phí trên toàn thành phố cung cấp dịch vụ tư vấn và hỗ trợ pháp lý bằng tiếng Việt. Để xem danh sách đầy đủ các tài nguyên về quyền của người thuê nhà bằng nhiều ngôn ngữ khác, hãy vào đây.