Công việc + Nghiên cứu

San Francisco đấu tranh vì quyền của người thuê nhà

Để theo dõi và tham gia cùng các hành động đấu tranh cho quyền lợi của người thuê nhà tại SF, hãy truy cập trang Facebook của SFADC, nơi chúng tôi thường xuyên đăng các sự kiện và các thông báo quan trọng.

Các khóa đào tạo cho mạng lưới những người cố vấn

Chúng tôi tổ chức các hội thảo miễn phí định kỳ cho các chuyên viên cố vấn thuê nhà tại San Francisco, dẫn dầu bởi các chuyên gia cố vấn hàng đầu trong những vấn đề liên quan gây ảnh hưởng đến người thuê nhà tại San Francisco. Liên hệ với chúng tôi nếu quý vị muốn tham gia mạng lưới giáo dục này.

Báo cáo

Cuộc khủng hoảng trục xuất tại San Francisco

(2015)

Cuộc khủng hoảng về nhà ở và khả năng chi trả của người dân tại San Francisco đã diễn biến xấu trong nhiều năm nay nhưng dữ liệu và báo cáo mới từ lĩnh vực này cho thấy rằng nó sắp trở nên tồi tệ hơn. Dữ liệu mới từ “Ủy ban Thuê nhà” cho thấy việc đuổi người thuê đang đạt ngưỡng cao chưa từng thấy trong hơn một thập kỷ trở lại đây. Báo cáo này, dựa trên dữ liệu đã được công bố và chưa được công bố từ Ủy ban Thuê nhà, đã phân tích các loại lý lẽ biện hộ cho 

sự trục xuất đã và đang đẩy người thuê nhà ra khỏi nơi cư trú của họ. Chúng tôi đánh giá dựa trên các xu hướng lịch sử của các vụ trục xuất và thảo luận về cách các chủ nhà đã lợi dụng những sơ hở trong sắc lệnh kiểm soát tiền thuê nhà của thành phố để đuổi những người thuê nhà vô tội. Và chúng tôi tìm kiếm để cung cấp một số câu chuyện có thật từ những người mà cuộc sống của họ đang bị ảnh hưởng trực tiếp. Cuối cùng, chúng tôi kết luận đưa ra dự báo cho tương lai. Theo chỉ số xu hướng hiện tại và việc không có các chính sách mạnh mẽ hơn đối với cuộc khủng hoảng hiện tại, có vẻ như tỷ lệ rời trục xuất sẽ tăng đáng kể trong năm nay, dẫn đến việc di dời trên diện rộng và sự phân hóa dân cư thậm chí còn lớn hơn.

Tải xuống PDF tại đây (Tiếng Anh)

Giá trị về đạo luật Costa Hawkins

(Tháng 7, 2018)

Báo cáo này xem xét các tác động của Đạo luật cho thuê nhà The Costa Hawkins, một đạo luật toàn tiểu bang giới hạn việc kiểm soát tiền thuê nhà. Trong bài báo cáo của chúng tôi có miêu tả và cung cấp về bối cảnh lịch sử khi luật này được thông qua và những câu chuyện có thật từ những người thuê nhà đã chịu ảnh hưởng từ khi đạo luật được ban hành. Bài báo cáo cũng phân tích sâu về sự ảnh hưởng của luật tiểu bang này đối với San Francisco và khả năng ổn định giá thuê nhà của những thành phố khác và cũng như nguyên nhân của sự dịch chuyển của những cư dân đã gắn bó lâu năm. 

Media

Bus Ads
Posters
Events
Images for use by ADC member groups