Tìm Một Nhóm Hoạt Động Vì Quyền Của Người Thuê Nhà

Dưới đây là các văn phòng chuyên về quyền của người thuê nhà miễn phí trên toàn thành phố cung cấp dịch vụ tư vấn và hỗ trợ pháp lý bằng tiếng Việt. Dưới đây là nhiều tài nguyên về quyền của người thuê nhà bằng nhiều ngôn ngữ khác.

SAN FRANCISCO RENT BOARD (HỘI ĐỒNG THUÊ NHÀ SAN FRANCISCO): 25 Van Ness Avenue, Suite #320, mở cửa tiếp công chúng từ thứ Hai đến thứ Sáu, 10 giờ sáng – 2 giờ chiều. Tư vấn qua điện thoại theo số (415) 252-4600, thứ Hai – thứ Sáu, từ 9 giờ sáng đến trưa và từ 1 đến 4 giờ chiều. Để nộp các tài liệu có ít trang, bao gồm các đơn xin do hoàn cảnh khó khăn của người thuê nhà, hãy scan và đính kèm tài liệu của quý vị ở định dạng PDF và gửi đến: rentboard@sfgov.org. Vui lòng ghi rõ tên, số điện thoại, địa chỉ chỗ ở và số hồ sơ, nếu có, trong email.
 
Dưới đây là nhiều tài nguyên về quyền của người thuê nhà bằng nhiều ngôn ngữ khác.

 

BILL SORRO HOUSING PROGRAM (BiSHoP) For help with affordable housing applications or tenant rights information. Phone counseling only: Please call (415) 513-5177 or email info@bishopsf.org and leave your name, phone number, the reason for your call, and the best time to reach you at and a housing counselor will follow up with you.
Languages: English, Arabic, Spanish, French
 
CAUSA JUSTA::JUST CAUSE (CJJC) Phone counseling only: Leave a voicemail at 415-487-9203 with your name, phone number, and a brief description of your problem.  A counselor will call you back as soon as possible.
Languages: Spanish, English
 
CHINATOWN COMMUNITY DEVELOPMENT CENTER (CDCC) In-person clinic still available, but please call if possible: 415-984-2728. Leave your name, phone number and a counselor will return your call. Drop-in clinic Mondays from 2-4pm & Thursdays 10:30am-2:30pm, 663 Clay Street San Francisco.
Languages: Cantonese, Mandarin, English
 
HOUSING RIGHTS COMMITTEE OF SF (HRCSF) Phone counseling only: call the numbers below and leave a message with your name, number, let us know if you are a HUD tenant or have Section 8 and a brief sentence about your issue: Mission Office (415) 703-8634 (callbacks 1-5pm Mon- Thurs) Languages: English, Spanish, Cantonese and Mandarin Westside Office  – (415) 947-9085 (callbacks 9am-12pm Mon, Wed-Fri; closed Tues)
Languages: English, Russian, Cantonese and Mandarin
 
SAN FRANCISCO TENANTS UNION (SFTU) Counseling by phone or email.  Non-members are advised to fill out the form here. Members may use the form or call their members-only phone counseling number. The form will be emailed back to you (usually in less than 10 minutes)– then forward the form to info@sftu.org.  
 
SOUTH OF MARKET COMMUNITY ACTION NETWORK (SOMCAN) In-person and phone counseling, Monday-Friday, 10AM-5PM by Appointment only. Appointments must be scheduled at least one day in advance. To schedule an appointment, please call 4152557693 (English) or 4155525637 (Tagalog) . Appointments can also be scheduled here or send an email to info@somcan.org. Please leave your name, phone number, and a short message about your situation.
Languages: English and Tagalog
 
TENDERLOIN HOUSING CLINIC CEOP PROGRAM Only making in-person appointments after a phone consultation. Leave a voicemail at (415 )775-7110. Leave your name, phone number, and a brief description of your issue.
Languages: English and Spanish
CENTRAL CITY SRO COLLABORATIVE Central City SRO Collaborative and La Voz Latina are only making in-person appointments after a phone consultation with a staff member.  Call (415) 983-3970 (La Voz) or (415) 775-7110 (CCSROC).
Languages: English and Spanish
 
CHINATOWN SRO COLLABORATIVE In-person clinic still available, but please call if possible: 415-984-2730. Leave your name, phone number and a counselor will return your call. How to See a Counselor: Drop-in clinic Mondays from 2-4pm & Thursdays 10:30am-2:30pm, 663 Clay Street San Francisco
Languages: Cantonese, Mandarin, English  
 
MISSION SRO COLLABORATIVE (MSROC) Telephone counseling only: leave a voicemail with your name, phone number, and a brief description of your problem. Someone will call you back as soon as possible. (415) 282-6209 
Languages: English and Spanish
EVICTION DEFENSE COLLABORATIVE (HỢP TÁC BẢO VỆ CHỐNG TRỤC XUẤT)(EDC)Nếu quý vị đã nhận được giấy Triệu tập & Khiếu nại (xem hình ở đây) hoặc đã nhận được thông báo có cáo buộc gây phiền toái hoặc không thanh toán, hãy gọi cho đường dây hỗ trợ pháp lý càng sớm càng tốt: (415) 659-9184 hoặc email: legal@evictiondefense.org. Hãy trực tiếp đến VĂN PHÒNG MỚI của chúng tôi tại 976 Mission St.  Giờ làm việc: thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư, thứ Sáu 10-11:30 sáng và 1-2:30chiều.
Ngôn ngữ: tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Trung, tiếng Việt
 
Dưới đây là nhiều tài nguyên về quyền của người thuê nhà bằng nhiều ngôn ngữ khác.

 

AAAJ-ASIAN LAW CAUCUS By Appointment Only. If you need legal assistance on a housing issue, please call 415-896-1701. If we miss your call, please leave a voice/text message (leave your name, phone number, and briefly describe the housing issue), and we will respond to you as soon as possible. We prioritize cases involving eviction, reasonable accommodation, significant rent increase, landlord harassment, habitability issues, and change in terms of tenancy. We do not provide any services to landlords.
Languages: English, Cantonese, Mandarin, and Spanish  
 
LEGAL ASSISTANCE FOR THE ELDERLY Appointments only. If you need legal assistance, please call (415) 538-3333. If you are an existing client, please contact your advocate directly for assistance. If you are a new client, please leave a message and we will return the call as soon as we are able.
Languages: English, Cantonese, Mandarin, Spanish
 
OPEN DOOR LEGAL: Free legal representation in civil cases (including family, housing, immigration, and employment law) for residents of Districts 1, 2, 4, 5, 7, 10, 11, or SF residents who are homeless. Potential clients can call (415) 735-4124, fill out a screening form at opendoorlegal.org/start or walk in to the following locations during the weekday hours of 10 AM to 4:00 PM (closed 12-1). 
Languages: English, Cantonese (Excelsior office or by appointment), Spanish (Bayview office or by appointment)
  • Bayview office located at 4634 3rd St.
  • Excelsior office located at 60 Ocean Ave.
  • Western Addition office at 1113 Fillmore St.
  • Sunset office at 1722 Irving St.
TENDERLOIN HOUSING CLINIC (THC) Tenants seeking assistance should contact 415-771-9850 for an intake phone interview to determine whether a THC attorney will represent the tenant.
Tìm hiểu thêm về trợ giúp về tiền thuê nhà tại sfadc.org/vi/thue-nha/