BẠN CẦN PHẢI NÓI CHUYỆN VỚI CỐ VẤN (VÀ ĐỪNG CÓ KÝ BẤT CỨ GIẤY TỜ NÀO TRƯỚC KHI NẾU TOÀ NHÀ CỦA BẠN ĐANG TREO GIÁ BÁNG. VÀO TRANG MẠNG WWW.SFADC.ORG ĐỂ TÌM THÔNG TIN VỀ CÁC NHÓM TRONG THÀNH PHỐ CÓ NHỮNG DỊCH VỤ TRÊN.

BẠN CÓ PHẢI BỊ ĐUỔI NHÀ?   PDF

CHUNG CƯ ĐANG Ở BỊ BÁN?   PDF

BUYOUTS   PDF

VIỆC QUẤY RỐI LIÊN TIẾP   PDF


BẠN CÓ PHẢI BỊ ĐUỔI NHÀ?

Bạn không cần phải dọn đi vì chủ nhà đuổi bạn! Việc trục xuất phải hợp pháp theo một quy trình pháp lý cụ thể mà chủ nhà phải tuân theo. Tất cả các thông báo trục xuất phải bằng văn bản. Ngoài ra, nếu bạn sống trong một căn hộ mà tiền thuê nhà được ‘kiểm soát’ (rent controlled), chủ nhà chỉ có thể trục xuất bạn vì một số lý do cụ thể được gọi là “Nguyên nhân chính đáng”.

BẠN CẦN PHẢI NÓI CHUYỆN VỚI NGƯỜI CỐ VẤN CHUYÊN MÔN NẾU BẠN ĐANG BỊ ĐUỔI NHÀ. VÀO TRANG MẠNG WWW.SFADC.ORG ĐỂ TÌM THÔNG TIN VỀ CÁC NHÓM TRONG   THÀNH PHỐ CÓ NHỮNG DỊCH VỤ TRÊN.

NGUYÊN NHÂN CHÍNH ĐÁNG ĐỂ ĐUỔI NHÀ:
Theo mục 37.9 (a) của Pháp lệnh Thuê nhà của SF, chủ nhà của căn hộ được ‘kiểm-soát’ phải có lý do chính đáng để trục xuất người thuê nhà từ các căn hộ. Để có danh sách đầy đủ lý do trục xuất, xem trang mạng www.sftu.org/justcauses/

Một số nguyên nhân trục xuất là vì người thuê đã vi phạm hợp đồng thuê mướn hoặc luật pháp. Đây được gọi là bị đuổi nhà theo “For-Fault” (Bị lỗi). Một số ví dụ phổ biến bao gồm:

1. Không thanh toán tiền thuê nhà, thanh toán trễ thường xuyên, hoặc séc bị trả lại thường xuyên.
2. Vi phạm thời hạn của hợp đồng cho thuê mà không được sửa chữa sau khi có thông báo bằng văn bản của chủ nhà.
3. Thiệt hại đáng kể cho các căn hộ (có chất thải), hoặc “gây ra một sự can thiệp đáng kể đến sự thoải mái, an toàn, hoặc hưởng thụ của chủ nhà hoặc người thuê nhà khác trong tòa nhà.”

Có một số lý do hạn chế là chủ nhà có thể trục xuất người thuê nhà không bị vi phạm hợp đồng thuê hoặc luật pháp của họ. Đây được gọi là “không có lỗi” trục xuất. Thông thường, người thuê nhà có quyền thanh toán các khoản thanh toán. Một số ví dụ phổ biến bao gồm:
1. OMI: Di chuyển của chủ nhà hoặc người thân của chủ nhà vào nhà đang thuê (nếu chủ nhà sống trong tòa nhà).
2. Chung cư bán đã được chuyển đổi sang căn hộ đắc tiền. Người cao niên và người thuê nhà đã ở dài hạng sẽ không thể bị trục xuất vì sự chuyển đổi căn hộ.
3. Cải thiện vốn hoặc sửa chữa lại căn hộ. Người thuê nhà có quyền trở về lại căn hộ theo tiền thuê trước, khi công việc hoàn thành.
4. Việc đuổi nhà của Đạo luật Ellis, đòi hỏi tất cả các căn hộ thuê đang được sử dụng trong tòa nhà phải bị rút khỏi.

THÔNG BÁO ĐUỔI NHÀ:
Thông báo đuổi nhà không thể được cung cấp bằng lời nói. Việc trục xuất thực sự bắt đầu bằng một thông báo bằng văn bản, thường là trong 3, 30 hoặc 60 ngày. Bạn không phải rời khỏi nhà vào ngày cuối của thông báo này, và chủ nhà không thể buộc bạn ra ngoài. Nếu bạn không di chuyển vào cuối 3, 30 hoặc 60 ngày, chủ nhà có thể bắt đầu quá trình trục xuất tòa án với một trát-đòi hầu toà (Ngăn Chận Người Ở Bất Hợp Pháp).

Nếu bạn nhận được ” thơ hầu toà và khiếu nại đối với người ở trái phép.” BẠN PHẢI ĐÁP ỨNG NGAY TRONG VÒNG 5 NGÀY, hoặc bạn có thể mất quyền được xét xử và việc trục xuất sẽ nhanh hơn. Bạn bắt đầu đếm 5 ngày bằng một ngày sau khi bạn nhận được thơ trát-đòi hầu-toà; Ngày cuối tuần và ngày lễ không được tính là một ngày. Nếu bạn không trả lời, bạn sẽ tự động mất quyền và có thể bị đuổi bởi cảnh sát trưởng trong một tuần trở lại.

TRẢ LỜI: Bạn trả lời trát-đòi hầu toà bằng cách là điền vào một mẫu đơn tòa gọi là đơn “Trả lời”. Bạn cũng có thể nộp đơn trước tiên đến phiên toà để tấn công cho tính hợp lệ của việc trục xuất để bảo vệ mình. CHÚNG TÔI KHUYẾN KHÍCH LÀ bạn nên tìm đến sự giúp đỡ để giúp bạn nộp đơn trả lời tại văn phòng Eviction Defense Collaborative (evictiondefense.org).

VIỆC ĐUỔI NHÀ PHẢI LÀM TRƯỚC TÒA ÁN:
Chủ nhà không thể đuổi nhà: chỉ có các thẩm phán và cảnh sát có thể đuổi nhà bạn. Khi bạn thuê nhà, bạn có quyền hợp pháp ở lại cho đến khi bạn chọn rời nhà hoặc chủ nhà nhận được lệnh của tòa án. Trước khi bạn có thể bị trục xuất khỏi nhà, bạn có quyền đưa vụ án của bạn đến bồi thẩm đoàn. Nếu bạn giành chiến thắng, bạn có thể ở lại. Nếu bạn bị thua, chỉ có cảnh sát trưởng có quyền trục xuất bạn.

HỖ TRỢ PHÁP LÝ:
Để trả lời việc Trục Xuất Bất Hợp Pháp, bạn cần được trợ giúp pháp lý. Văn phòng hợp tác bảo vệ người thuê nhà (Eviction Defense Collaborative – EDC) sẽ hỗ trợ người thuê nhà trong việc trả lời các giấy tờ của tòa án. Mang theo giấy tờ của bạn tới văn phòng EDC, 1338 Mission Street, Tầng số 4, SF, CA 94102, 9:30 đến 11:30 giờ sáng và 1:00 đến 3:00 giờ chiều. Đừng gọi điện thoại. Ghé qua để nói chuyện với cố vấn trong giờ làm việc.

XÁC ĐỊNH TỐ TỤNG:
Bộ luật Dân sự California 1942.5 nói rằng chủ nhà không thể trả đũa người thuê nhà bằng cách trục xuất họ hoặc tăng tiền thuê. Nếu chủ nhà cố gắng trục xuất bạn trong vòng sáu tháng kể từ một hành động bạn đã thực hiện (như tố tụng) để khẳng định quyền của mình, bạn có thể có biện pháp phòng vệ bằng cách chống lại việc đó. Bạn phải giữ bản sao của tất cả các thơ từ có thể gây ra vì hành động trả đũa, chẳng hạn như thông báo của Ban Thuê Nhà, các thông báo kiểm tra Tòa nhà, vv..

(Thông tin được cung cấp bởi Hiệp hội Người Thuê nhà San Francisco và Ủy ban Nhà ở của San Francisco)

>Top of page


CHUNG CƯ ĐANG Ở BỊ BÁN?

Quyền của bạn không thay đổi KHI chủ nhà của bạn là người mới. Bạn không thể bị đuổi ra khỏi nhà, tiền thuê nhà của bạn không thể bị nâng lên, hoặc hợp đồng thuê nhà của bạn không thể bị thay đổi chỉ vì chung cư của bạn đã được bán.

Vì vậy, đừng hoảng sợ! Đây là thời gian quan trọng để tìm biết về quyền lợi của bạn là quan trọng, nhưng có một vài việc bạn có thể thực hiện để tự bảo vệ mình và ở lại trong nhà.

Khi một tòa nhà được bán, thường là một trong ba điều sẽ xảy ra:

  1. Tòa nhà được chuyển thành nhà chung cư cao cấp hoặc một hình thức sở hữu chung được gọi là “thuê nhà chung (TIC)” để bán làm nhà ở cho người mua.
  1. Chủ nhà tìm cách sống trong một hoặc nhiều đơn vị và có thể muốn các thành viên trong gia đình sống trong các đơn vị khác.

Chủ nhà có thể dọn vào căn hộ của bạn để ở được gọi (OMI) để di chuyển vào căn hộ của bạn, nhưng họ phải tuân theo quy trình OMI hợp pháp. Nhiều vụ trục xuất OMI là giả mạo và căn hộ được tìm thấy trống hoặc được cho thuê lại cho những người thuê nhà mới với mức giá thị trường, việc này là bất hợp pháp.

  1. Toà nhà sẽ tiếp tục coi là tài sản cho thuê để đầu tư (chủ nhà sống ở nơi khác).

Mua một tòa nhà trong thị trường ngày nay là tốn kém, và các chủ nhà mới có thể đang tìm cách để tăng lợi nhuận của họ:

Họ có thể cố gắng để người thuê nhà ký các hợp đồng cho thuê mới, có hạn chế hơn hoặc họ có thể cố gắng lấy đi các dịch vụ để tận dụng được tiền thuê của bạn.

Họ có thể khuyến khích người thuê nhà di chuyển ra bằng cách đưa ra tiền thiệt hại (một đề nghị mua lại). Bạn không phải chấp nhận đề nghị này. Có khả năng sẽ không phải là một thỏa thuận tốt cho bạn.

Đôi khi sách nhiễu làm quấy rối vào những người thuê nhà dài hạn vì họ đang trả tiền thuê thấp , và khi người thuê dài hạn bị đuổi đi, chủ nhà sẽ có thể nâng tiền thuê lên bất cứ giá gì họ muốn.

“Thoả thuận Ước tính” hoặc “Bảng câu hỏi cho thuê” là gì? Tôi có nên ký nó?

Khi một tòa nhà được treo giá bán, người môi giới thường sẽ yêu cầu người thuê nhà điền vào một “hợp đồng bất hợp pháp” hoặc “bảng câu hỏi cho người thuê nhà” để ký tên vào. Chủ nhà đang tìm kiếm thông tin trong biểu mẫu này để củng cố những gì về bạn, và những gì bạn có thể làm và không thể làm trên bất động sản. Bạn không cần phải điền vào đơn hoặc ký tên vào biểu mẫu này trừ khi hợp đồng thuê nhà trước đó của bạn có yêu cầu này. Bạn có thể muốn viết thư tay của mình thay vào đó, vì sẽ ít có khả năng được dùng để chống lại bạn nếu bạn quên chia sẽ một việc gì đó, và khi viết thơ tay thì có thể cho phép bạn ghi lại các thỏa thuận bằng miệng như là sẽ có bạn cùng phòng mới, có con vật nuôi, có bãi đậu xe, hay được sử dụng sân sau, vv.

Nếu chủ nhà đặt câu hỏi liệu bạn có phải là “người thuê được bảo vệ” vì mục đích trục xuất người thuê nhà để lấy lại nhà cho chủ nhà ở (thí dụ., như người cao niên, người tàn tật hay gia đình có con), thì bạn cần phải trả lời câu hỏi này để xác nhận tình trạng được bảo vệ của bạn vào những lần sau đó.

Tôi có cần phải ký hợp đồng mới không?

Nhiều chủ nhà mới cố gắng ép buộc người thuê nhà ký hợp đồng mới. Bạn không phải ký một thỏa thuận mới khác biệt đáng kể so sánh với thỏa thuận hiện tại của bạn!! Chỉ khi nào chủ nhà của bạn cung cấp cho bạn một thoả thuận giống như bây giờ bạn đang có để có thể buộc bạn phải ký tên vào. Nếu bạn đã thuê một căn hộ khi bạn chuyển đến đã có hợp đồng, nhưng hiện đang chuyển sang hợp đồng hàng tháng, thì có lẽ sẽ an toàn hơn nếu bạn ký hợp đồng khác. Ngoài ra, bạn có lợi thế là khi ký một hợp đồng mới cho người thuê nhà với điều kiện là sẽ bảo vệ bạn khỏi việc bị ‘trục xuất không có lỗi’ (như là lệnh trục xuất Ellis hoặc OMI) trong thời gian thuê.

TĂNG TIỀN THUÊ NHÀ:

Một chủ nhà mới không thể nâng tiền thuê vượt quá số tiền cho phép, trừ khi họ đang có quỹ ‘ngân hàng’ mà tiền nhà tăng lên và chủ nhà trước đó thì không có gánh việc này. Những khoản tăng này phải là số cho phép trong những năm được đề cập. Việc tăng tiền thuê đòi hỏi một thông báo bằng văn bản 30 ngày. Nếu khoản tiền thuê tăng lên 10% hoặc hơn, cần phải có văn bản thông báo 60 ngày.

LỆNH ELLIS:

Nếu toà nhà bạn đang ở để bán, bạn nên tìm hiểu về Đạo luật Ellis. Đây là luật của tiểu bang cho phép chủ nhà rời khỏi kinh doanh cho thuê bằng cách trục xuất tất cả những người thuê nhà và lấy tòa nhà ra khỏi thị trường. Luật này được sử dụng như một lỗ hổng để thoát dưới sự kiểm soát của việc tăng tiền thuê nhà, bằng cách cho thuê nhà lại đến những người thuê nhà mới để được có giá thuê nhà thị trường hiện tại. Và việc này cũng sẽ làm tăng giá bán hơn khi bán một tòa nhà bất động sản không có người thuê trong đó.

Những người thuê nhà phải đối mặt với lệnh trục xuất của Ellis và có đến 120 ngày để di chuyển, trừ khi họ là người cao niên hoặc người tàn tật, trong trường hợp đó thì họ có một năm thời hạn. Họ cũng nhận được tiền tái định cư. Mặc dù khó có thể chống lại lệnh trục xuất của Đạo luật Ellis bằng cách thu hút sự chú ý đến việc sử dụng không trung thực của chủ nhà.

>Top of page

BUYOUTS

Việc bị mua bán nhà lại (biết là buyouts) là một lý do để trả tiền mặt bằng cách đổi lấy người thuê nhà bỏ rơi căn hộ. Thông thường chủ nhà bán đức căn hộ khi họ không có cơ sở để trục xuất hợp pháp hoặc để vượt qua những rào cản của quá trình trục xuất hợp pháp, bao gồm những hạn chế tiềm ẩn đối với những gì xảy ra với căn hộ đang cho mướn sau khi người thuê nhà bỏ đi.

Mua bán lại (buyouts) bất động sản gần như không bao giờ là một thỏa thuận tốt cho người thuê, đặc biệt là với chi phí sinh hoạt ở San Francisco lúc nào cũng đất đỏ. Hãy xem xét một ví dụ để xem tiền mua nhà được chi như thế nào khi biến mất trong thị trường nhà ở ngày nay:

Carla di chuyển vào căn hộ 2 phòng ngủ của mình vào năm 2003. Căn hộ của cô ấy có giá $2,000.00 USD. Với khoản tiền cho phép tăng mỗi năm, tiền thuê của cô bây giờ là $2,532.07 đô la.

Chủ nhà của Carla cung cấp 10.000 đô la để di chuyển ra ngoài. Cô ấy thương lượng và nhận được đề nghị tăng lên 20.000 đô la. Cô ấy chấp nhận đề nghị!

Bây giờ Carla phải di chuyển. Cô tìm kiếm và tìm kiếm mãi trong khu phố của mình, nơi mà giá thuê trung bình hiện nay là hơn 4.500 đô la. Cô quyết định cô có thể siết chặt vào trong một phòng ngủ để kiếm tiền thuê giá phải chăng hơn, và tìm một chỗ có giá là $ 3.500 đô la.

Trước khi ký hợp đồng, cô ngồi xuống để làm ngân sách.

Chủ nhà mới muốn lấy tiền thuê tháng đầu tiên, thuê tháng cuối, và tiền đặt cọc an ninh lên tính hết. Đó là tổng cộng $10,500.00 USD.

Cô quyết định cô sẽ phải trả chi phí thuê người vận chuyển bằng tiền mà cô kiếm được từ việc bán hết đồ đạc không phù hợp với căn hộ nhỏ mới mẻ của cô.

Bây giờ Carla còn lại $9,500.00 USD trong hợp đồng mua bán của cô. Nhưng tiền thuê trên địa điểm mới này là thêm $ 968.00 một tháng. Điều đó có nghĩa là cô ta đã dành hết toàn bộ khoản tiền từ tiền mua bán nhà để trả vào khoản tiền thuê nhà trong vòng chưa đầy 10 tháng.

Carla nhận ra rằng $ 20,000 không phải là một thỏa thuận tốt sau khi tính hết lại. Cô đã có 45 ngày theo luật của thành phố để hủy bỏ hợp đồng mua bán của cô, và vì vậy cô nói với chủ nhà rằng cô đã thay đổi suy nghĩ của mình, và cô có kế hoạch ở lại nhà cô.

Nhiều người thuê nhà đã muốn bán nhà bằng (buyouts) rồi sẽ muốn ở lại trong căn hộ của họ nhưng vì bị áp lực bởi sự hăm dọa, sách nhiễu hoặc đe doạ trục xuất. Việc mua bán (buyouts) được quy định bởi Thành phố từ ngay bay giờ và người thuê nhà có đến 45 ngày để thay đổi ý định của họ và hủy bỏ hợp đồng mua bán. Một số điều cần xem xét khi bạn muốn mua bán nhà (buyout):

Tiền thuê nhà mới nhất trong khu phố của bạn là bao nhiêu?

Bạn dự định ở lại trong căn hộ hay khu phố của mình bao nhiêu lần?

Bạn sẽ tìm thấy được một nơi thuê nhà khác ở SF?

Có một lý do mà chủ nhà muốn bạn thực hiện việc mua lại. Căn hộ của bạn có giá trị gì đối với bạn hay là tiền có giá trị nhiều hơn?

THÔNG TIN MỚI VỀ LUẬT LỆ VÀ QUY ĐỊNH MUA BÁN LẠI (BUYOUTS):

Chủ nhà phải đăng ký trước khi mua bán lại bằng (buyout) với Ban Thuê Nhà bằng cách điền qua mẫu “tiết lộ thoả thuận trước khi mua bán” và cũng cho người thuê một tờ thông tin bao gồm một danh sách các nhóm về quyền lợi của người thuê nhà, trước khi các cuộc thương lượng bắt đầu.

Người thuê nhà không phải đồng ý tham gia đàm phán mua bán, nhưng nếu có, họ có thể hỏi ý kiến của luật sư và quay trở lại thỏa thuận trong vòng 45 ngày kể từ ngày ký giấy. Thỏa thuận cuối cùng phải được nộp cho Ban Thuê Nhà trong vòng 46-59 ngày.

Bất kỳ hành vi để vi phạm luật này có thể được thi hành qua hành động dân sự tại Tòa án của tiểu bang. Khả năng chuyển đổi căn nhà của chủ nhà có thể được thực hiện bằng cách mua lại (buyouts) nếu có người cao niên, người tàn tật hoặc bị bệnh hoạn nạn được cho phép mua bán, hoặc nếu hai hoặc nhiều người thuê nhà đã mua bán nhà từ mười năm trước khi việc chuyển đổi căn hộ được chấp thuận.

>Top of page

VIỆC QUẤY RỐI LIÊN TIẾP

Chủ nhà không thể quấy rối hoặc đe doạ bạn, hoặc gọi cảnh sát để buộc bạn rời khỏi. Chủ nhà không thể kỳ thị bạn vì chủng tộc, dân tộc, giới tính, khuynh hướng tình dục, nơi sinh, tình trạng nhập cư hoặc quốc tịch, tôn giáo, tuổi tác, cha mẹ, hôn nhân, mang thai, khuyết tật, AIDS hoặc vì bạn có con. Những mối đe dọa về tình trạng nhập cư của bạn là quấy rối và là bất hợp pháp theo sắc lệnh thuê nhà.

CHỦ NHÀ HAY LÀ ĐIỀN CHỦ LÀM GÌ

Chủ nhà của bạn phải thông báo cho bạn 24 giờ bằng văn bản để được vào nhà của bạn và họ chỉ có thể đến để:

Thực hiện sửa chữa hoặc dịch vụ cần thiết hoặc đã được đồng ý.

Giới thiệu căn hộ cho người thuê, người mua nhà, người sửa chữa hoặc nhà thầu.

Kiểm tra căn hộ theo yêu cầu của người thuê nhà để được hoàn lại tiền đặt cọc.

Khi có lệnh của Tòa cho phép chủ nhà vào căn hộ bạn đang ở.

Nếu chủ nhà vào nhà của bạn bất hợp pháp, bạn nên viết một lá thư yêu cầu thông báo 24 giờ nếu xảy ra trong tương lai và nói rằng bạn muốn việc vào nhà bất hợp pháp phải dừng lại. Bạn cũng có thể yêu cầu chủ nhà chỉ lên lịch để vào nhà bạn trong giờ làm việc bình thường (từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 8 giờ sáng – 5 giờ chiều). Người mua bán nhà có thể vào cuối tuần để giới thiệu căn hộ trên cơ sở có giới hạn thôi.

BỊ TẮT HẾT ĐIỆN VÀ NƯỚC

Chủ nhà không được tắt bất kỳ tiện ích nào trong nhà của bạn vì mục đích trục xuất hoặc quấy rối bạn. Nếu các tiện ích như điện và nước đã bị tắt, hãy gọi cho công ty tiện ích và cố gắng để họ bật lại. Nếu điều đó không hiệu quả, hãy thử Ủy ban Tiện ích Công cộng tại số 415-703-1170. Nếu đó là nước bị tắt, hãy gọi số 415-551-4767 để lấy hóa đơn đưa vào tên của bạn.

Giữ danh sách của tất cả sự cố, ngày, và khoảng thời gian mà dịch vụ của bạn đã bị tắt. Bạn cũng nên thông báo cho chủ nhà bằng văn bản viết rằng bạn biết các quyền lợi của bạn và việc cắt điện là bất hợp pháp, giữ lại một bản sao. Nếu chủ nhà không thanh toán hóa đơn điện nước, bạn có thể yêu cầu họ đổi lại tên của bạn.

Đi tới SF Rent Board để mở một hồ sơ xin ‘giảm dịch vụ'( ở 25 Vanness Ave) để giảm tiền thuê.

BỊ KHOÁ KHỎI NHÀ

Chủ nhà không thể khóa bạn ra khỏi nhà.

Nếu bạn đã bị khóa:

Theo Luật hình sự 418, chủ nhà của bạn có tội về khinh người và có thể bị bắt.

Bạn có quyền lấy lại việc vào nhà ngay cả khi bạn phải đột nhập vào nhà mình. Giữ chứng minh giấy tờ thuê nhà của bạn với bạn mọi lúc.

Hãy ghi lại những sự cố này và viết thư cho chủ nhà nói rằng bạn biết về các quyền của bạn và bạn muốn tình huống dừng lại mà không bị quấy rối nữa. Giữ một bản sao.

LUÔN LUÔN HÃY NHỚ …

Giữ bản sao. Lưu bản sao của những bức thư mà bạn gửi cho chủ nhà. Lưu biên lai. Hãy ghi lại những gì chủ nhà nói hoặc đã làm đến bạn, ghi rõ địa điểm và ngày mà mỗi lần sự cố đã xảy ra. Trong trường hợp quấy rối, lưu ý bất kỳ nhân chứng nào là tốt.

Nếu quấy rối vẫn tiếp tục, hãy viết một lá thư cho chủ nhà kể tất cả các hành vi xúc phạm. Bao gồm ngày và giờ. Nếu quấy rối tiếp tục, bạn có thể xin dịch vụ giảm tiền nhà tại Ban Thuê Nhà (nếu bạn đang ở dưới sự kiểm soát tăng tiền thuê), hoặc nộp đơn đến Tòa án để khiếu nại nhỏ hoặc tư vấn với luật sư về một số hành động pháp lý khác.

Quý vị có quyền nộp đơn Lệnh Cấm chủ nhà tại Toà Thượng Thẩm hạn chế khi nào chủ nhà có thể liên lạc với bạn. Mẫu đơn có sẵn tại Thư Ký Tòa Thượng Thẩm tại Tòa Án Tối Cao, góc Đường Polk và McAllister.

NẾU BẠN BỊ QUẤY RỐI HÃY NÓI CHUYỆN VỚI CỐ VẤN VỀ QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI THUÊ NHÀ NGAY. Truy cập qua trang mạng WWW.SFADC. ĐỂ CÓ DANH SÁCH CỦA CÁC TỔ CHỨC BẢO VỆ NGƯỜI THUÊ NHÀ Ở SAN FRANCISCO.

(Thông tin được cung cấp bởi Hiệp Hội Người Thuê Nhà San Francisco và Ủy Ban Nhà ở của San Francisco)

>Top of page