Resources – Tagalog

Paano makipag-konsulta: Tumawag sa 415-513-5177 para sa isang konsultasyon  o bumisita sa aming “drop-in clinic” tuwing Martes ala-10 AM hanggang 12PM at ala-1:30PM hanggang ala-4PM; ito’y sa tulong ng Mercy Housing. Ang “drop-in clinic” ay matatagpuan sa 1009 Howard St. (at 6th St). **** Ito’y basehan kung sinuman ang una sa pagdating, at walang pampublikong banyo sa gusali***
Wika: Ingles, Tagalog
Halaga: LIBRE
Paunawa: ***Bawal ang mga malalakas na pabango sa aming opisina sa Mission St; para maiwasan ang pananakit ng ibang tao, maaring umiwas sa paggamit ng mga pabango, “dryer sheets” o anumang produkto na may pabango sa pagbisita sa aming opisina. Salamat po!***

SOUTH OF MARKET COMMUNITY ACTION NETWORK (SOMCAN)
110 Howard Street
Paano makipag-konsulta: Tumawag sa 415-552-5637 para sa isang konsultasyon
English – (415) 255-7693
Para una cita de español llame (415) 552-5633
Upang gumawa ng appointment sa tagalog telepono (415) 552-5637
Wika: Ingles, Tagalog, Español

Share