Resources – Tagalog

TENANT COUNSELING ORGANIZATIONS:

BILL SORRO HOUSING PROGRAM (BiSHoP)
Paano makipagkita sa isang “Counselor”: Drop-in Clinic tuwing Martes 10am–12pm at 1:30pm–4pm
Wika: English, Tagalog
May gastos: Libre!
Paalala: 415-390-6371, info@bishopsf.org

SOUTH OF MARKET COMMUNITY ACTION NETWORK (SOMCAN)
110 Howard Street
How to See a Counselor: Tenant counseling by appointment only.
Call to make an appointment:
English – (415) 255-7693
Para una cita de español llame (415) 552-5633
Upang gumawa ng appointment sa tagalog telepono (415) 552-5637
Languages: English, Tagalog and Spanish

Share